poniedziałek, 30 lipca 2012

Polska książka artystyczna w TokioWystawa polskiej książki artystycznej w Galerii Musashino University of Art jest pierwszą zagraniczną prezentacją 150 prac z kolekcji "Polska książka artystyczna z przełomu XX i XXI wieku" - 21 października - 19 listopada 2011.
Kolekcja z założenia obejmuje dzieła stworzone w latach 1990-2010 w Polsce lub za granicą, przez polskich artystów i polskiego pochodzenia. Składają się na nią w znacznym stopniu prace wyróżnione wcześniej w konkursach i festiwalach, polskich i zagranicznych.
Opisując zawartość kolekcji, można posłużyć się trzema podstawowymi kategoriami stworzonymi przez Clive'a Phillpota - nowojorskiego kuratora wystaw książek-dzieł, m.in. w Museum of Modern Art w Nowym Jorku, w którym kierował biblioteką muzealną: zwykłe książki (just books), książki-dzieła (bookworks) i obiekty książkowe (book objects). Warto także zauważyć formy "between" - pomiędzy tymi kategoriami. Na wystawie w Musashino prezentowane są głównie "bookworks". W Polsce stosunkowo w niewielkim jeszcze stopniu artyści "wydają" nakładowe "just books". Znacznie bardziej popularne są "book objects" i instalacje książkowe, które jednak z powodu rozmiarów i wagi trudno było tym razem wystawić.
Czas i miejsce wystawy:
  • 21 października - 19 listopada 2011 - Muzeum Musashino Art University, 1-736 Ogawa, Kodaira, Tokio

czwartek, 12 lipca 2012

Wystawa "Kafka & Schulz. Mistrzowie pogranicza"

Wystawa "Kafka & Schulz. Mistrzowie pogranicza" odkrywa nieoczekiwane podobieństwa łączące obu artystów.


Czas i miejsce wystawy:
  • 10 lipca - 22 sierpnia 2012 - Czeskie Centrum / České centrum Praha, Rytířská 31, Praha 1
     
  • 6 września - 19 października 2012 - Instytut Polski w Pradze, Malé nám. 1, Praha 1


Franz Kafka (1883-1924) i Bruno Schulz (1892-1942) - dwóch wybitnych autorów literatury europejskiego modernizmu, dwaj członkowie środkowoeuropejskiej społeczności żydowskiej, dwaj obywatele światów, których już nie ma - czesko-niemiecko-żydowskiej Pragi oraz polsko-żydowsko-ukraińskiej Galicji.
Bruno Schulz w posłowiu do polskiego wydania "Procesu" Kafki w 1936 roku - był też autorem tego przekładu - napisał: "jest metoda Kafki, stworzenie równoległej, sobowtórnej rzeczywistości zastępczej, właściwie bez precedensu. Ten sobowtórny charakter swej rzeczywistości osiąga on przy pomocy pewnego rodzaju pseudorealizmu", ale jednocześnie "te poznania, wglądy i wniknięcia, którym Kafka pragnie dać tu wyraz, nie są jego wyłączną własnością, są one wspólnym dziedzictwem mistyki wszystkich czasów i narodów". Chociaż Schulz pisał tu o Kafce, którego dzieła szczerze podziwiał, chyba trudno byłoby znaleźć lepsze określenie pisarstwa samego Schulza.
Wystawa "Mistrzowie pogranicza" poprzez obrazy, grafiki, filmy i teksty towarzyszące opowiada o tych niezwykłych postaciach i ich twórczości, odkrywając nieoczekiwane podobieństwa łączące obu artystów.

Więcej o wystawie TUTAJ >>